[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Dạy chó nhặt đồ

[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Dạy chó nhặt đồ

B1: Cầm bóng tạo sự chú ý,đưa bóng vào miệng cún,nếu cún ngậm bóng thì bấm clicker và thưởng đồ ăn ngay
B2 : Lặp đi lặp lại động tác ở B1 10-20 lần.
B3 : Thả bóng xuống đất nếu cún ngậm bóng,bấm clicker và thưởng ngay.
B4 : Lặp lại 10-20 lần B3
B5 : Thả bóng ra xa chỗ mình khoảng cách ngắn,nếu cún ngậm mang về chỗ mình thì bấm clicker và thưởng>nếu cún chỉ ngậm bóng mà không mang về,thì hãy tạo sự chú ý ( gọi,vỗ tay ..) để cún quay về.Sau đó bấm clicker và thưởng.

B6 : Làm đi làm lại ,khi cún đã quen thì ném bóng xa ra hơn,hô to ” nhặt”,lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cún thành thao.

Trả lời