[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh “đi theo”

[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh “đi theo”

Mục đích dạy chó căn cứ vào khẩu lệnh, hiệu tay của người huấn luyện (chủ), luôn luôn đi bên cạnh, bên trái chủ, không cho chó tiến vượt lên và cũng không tụt lùi phía sau, hoặc tùy tiện bỏ chạy đi nơi khác. Ðộng tác có tác dụng kiềm chế không cho chó tự do, và có tính kỷ luât cao, chó không bỏ vị trí, bảo vệ chủ hoặc chạy đi xa ngoài vòng kiểm soát của chủ.

1. Phương pháp huấn luyện: – Người dạy ( chủ ) tay cầm dây xích tiến lên, vừa đi vừa hô khẩu hiệu “theo”. Nêú chó đi ngang huấn luyện viên thì hô “giỏi”, khen nó; nếu chó đi vượt lên thì giật khẽ xích, hô khẩu lệnh “chậm”; nếu chó đi tụt xuống, giật khẽ giây xích hô khẩu lệnh “nhanh” và “theo”. Cứ tập đi tập lại nhiều lần như vậy, khi chó đã đi chính xác, dần dần chuyển ra đường hoặc bãi rộng để huấn luyện. – Dắt chó ra bãi tập cho làm quen bãi, sau móc dây xích dắt chó đi theo nhiều lượt. Khi chó đã nghe khẩu lệnh đi theo tốt thì dần dần mở dây xích (móc xích), nếu thấy chó vẫn giữ được vị trí chính xác cùng đi song song bên cạnh chủ, thì khen thưởng và cho đồ ăn. Ðồng thời huấn luyện các hình thức đi nhanh, đi chậm, chạy rẽ trái rẽ phải, dừng lại đi tiếp, v.v… Tập cho đến khi chủ đi hình thức gì mà chó vẫn tiếp tục chấp hành lệnh đi theo thuan thuc.

2. Uốn nắn sai sót: – Trong khi đi theo thấy chó có hiện tượng chạy vượt lên, hoặc tụt lùi xuống phía sau, hoặc sợ sệt chủ, thì cần tìm nguyên nhân do giật xích quá mạnh, kích thích chó đau hoặc việc quản lý hàng ngày gây ra tập quán xấu, cần phải sửa ngay, bằng cách cầm thịt ở tay khen thưởng cho chó, kết hợp vuốt ve ôn hòa làm cho chó hết sợ sệt. – Ðối với những chó thuộc loại hình thần kinh hưng phấn mạnh thường bị ảnh hưởng kích thích ngoài lôi cuốn, có hiện tượng muốn chạy bỏ hoặc giằng dây xích thì khi chủ đi theo chưa nên thả móc xích vội, đợi khi nào chó có kỷ luật tốt mới bỏ dây xích.

Trả lời