[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh ĐỨNG

[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh ĐỨNG

Vật dụng hỗ trợ : clicker,đồ ăn thưởng hoặc đồ chơi…

Khi chó đang ngồi.

– Cầm thức ăn để ngang tầm với mũi chó.

– Bước lùi lại 1 bước, kéo tay cầm thức ăn theo, theo phản xạ chó sẽ dí mũi theo và chuyển thành tư thế đứng.

– Ngay khi chó đứng lên hô “đứng” và thưởng cho chó.

Trả lời