[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh Nằm

Vật dụng hỗ trợ : clicker,đồ ăn thưởng hoặc đồ chơi…

Bạn để tay có cầm thức ăn trước mũi cún, từ từ hạ thấp tay xuống sát mặt đất. Cún sẽ đưa mũi theo và nằm xuống.

Khi chó nằm xuống thì hô nằm và thưởng cho chó.

Trả lời