Quyền lợi khách hàng

  • Bảo hành Pravo và care 30 ngày
  • Bảo hành thuần chủng trọn đời cún
  • Được cấp giấy CLB Border Collie và gắn Microchip
  • Hỗ trợ,tư vấn chăm nuôi,y tế,huấn luyện trọn đời cún
  • Hỗ trợ tư vấn sinh sản

Trả lời