[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh Ngồi

[HUẤN LUYỆN CƠ BẢN] Lệnh Ngồi

 

1.Lệnh ngồi khi đang đứng.

Đứng trước mặt chó, giơ tay cầm thức ăn ngay phía trên mũi rồi từ từ di chuyển bàn tay lên đỉnh đầu, vị trí giữa 2 tai. Theo phán xạ cún sẽ ngồi xuống đất. Ngay khi cún ngồi xuống, hô lệnh ngồi và thưởng cho đồ ăn,đồ chơi.

2. Lệnh ngồi khi đang nằm.

Khi cún đang nằm, ta đứng trước mặt, giơ tay cầm thức ăn gần sát mũi.
Di chuyển tay cầm thức ăn hướng lên trên, như vậy cún sẽ theo đến độ cao nhất định sẽ ngồi theo.
Ngay lúc đó hô ngồi và thưởng cho cún.

 

Trả lời